ردیف نام مرجع نوع مرجع استان شهر شماره تماس آدرس فکس کد پستي خدمات قابل ارائه
ردیف
نام مرجع
نوع مرجع
استان
شهر
شماره تماس
آدرس
فکس
کد پستي
خدمات قابل ارائه
۹۵۱
ازمايشگاه تشخيش طبي و آسيب شناسي فردوس آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138598283 ميدان بيمارستان امام رضا(ع) بين ابن سينا 1و3 ساختمان اطباء 05138525089 9137636814 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۵۲
امير خسرو ايپکچي عظيمي آزمايشگاه لرستان بروجرد 06642601065 مجتمع پزشکي رازي 06642601065 6917811111 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۵۳
آزمايشگاه دکتر زرگريان آزمايشگاه خراسان رضوي سبزوار 05144231154 سبزوار - بين کاشفي و ميدان فرمانداري - ساختمان پزشکان امين - آزمايشگاه دکتر زرگريان 05144231154 9613854894
۹۵۴
آزمايشگاه حضرت رسول اکرم(ص) آزمايشگاه اصفهان خمينيشهر 03133614045 خميني شهر خيابان ميدامادي خيريه حضرت رسول 03133614046 8415955391 آزمايشات تشخيص طبي
۹۵۵
مهر آزمايشگاه زنجان زنجان 02433546503 زنجان سه راه امجديه پلاک 470 02433546503 4518868399 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۵۶
آزمايشگاه تشخيصي طبي گيل آزمايشگاه گيلان رشت 01333322803 گيلان رشت خيابان مطهري- پلاک 134 01333331625 4136847539 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۵۷
آزمايشگاه امام سجاد (ع) آزمايشگاه گلستان بندرگز 01734360982 بندگز - خيابان پاسدارن شرقي - جنب اداره پست 01734360172 4871613976 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۵۸
آزمايشگاه فارابي آزمايشگاه گيلان رشت 01333227474 گيلان رشت بيستون روبه روي بلوار معلم-بن بست غلام زاده 01333221143 4143754345 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۵۹
آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر مظفري آزمايشگاه آذربايجان شرقي تبريز 04133250930 آذربايجان شرقي-تبريز-خيابان دانشگاه-ساختمان کيميا- طبقه دوم-آزمايشگاه دکتر مظفري 04133250931 5165665636
۹۶۰
ايران نوين آزمايشگاه تهران تهران 02166942983 اول فاطمي غربي- روبه روي مهندسي ارتش- پلاک 194 02166944554 1418653543 آزمايشات تشخيص طبي
۹۶۱
آزمايشگاه الزهرا آزمايشگاه اصفهان خمينيشهر 03133674000 شريعتي جنوبي ازمايشگاه الزهرا 03133516317 8194838664 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۶۲
آزمايشگاه دکتر ذاکر آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03137735983 اصفهان- خيابان آتشگاه- روبروي تقاطع آتشنشاني- ساختمان ياس- طبقه همکف 03137735983 8661713978 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۶۳
دکتر غلامي آزمايشگاه خوزستان اهواز 06133754178 گلستان بلوار فروردين نبش خيابان اسفند 06133754178 6136843795
۹۶۴
انقلاب آزمايشگاه لرستان خرم آباد 06633229666 روبروي بيمارستان عشاير - کوچه قدس - ساختمان پزشکان فارابي - آزمايشگاه انقلاب 06633216763 6816718184 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۶۵
آزمايشگاه سينا آزمايشگاه چهارمحال بختياري بروجن 03834227086 چهارمحال وبختياري بروجن ميدان انقلاب خيابان بزرگمهر کلينيک دي 03834227086 8871653353 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۶۶
وردآورد آزمايشگاه تهران تهران 02144985036 کيلومتر 19 جاده مخصوص -شهرک وردآورد- بلوار اصلي -روبروي مدرسه نرجس خاتون -کوچه محسن آخوندي - پلاک 5 02144985035 1398154173 آزمايشات تشخيص طبي
۹۶۷
مرکزي شهرري آزمايشگاه تهران تهران 02155900633 شهرري خيابان24متري روبروي سازمان آب اول اقدسيه پلاک51 02155957452 1871667777 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۶۸
دکتر دبيري آزمايشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان 05433212737 اميرالمومنين 11 05433212737 9813693869
۹۶۹
آزمايشگاه سلامت شوشتر آزمايشگاه خوزستان شوشتر 06136228243 شوشتر - خيابان طالقاني کوچه اهدايي آزمايشگاه سلامت 06136218651 6451646968 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۷۰
آزمايشگاه امير کبير آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03136687683 کوچه 13 طبقه دوم ابهتاج پيشوا 03136687683 8168664481 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۷۱
آريا آزمايشگاه اصفهان اصفهان 09133103595 خيابان امادگاه طبقه زيرين بانک سپه 03132232068 8144943847 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۷۲
نور آزمايشگاه تهران تهران 02166429871 تهران بلوارکشاورز بين کاگر وجمال زاده پلاک 93. آزمايشگاه پاتوبيولوژي نور 02166422337 1418755161 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۷۳
آزمايشگاه سپهر آزمايشگاه گلستان گرگان 09113712927 خيابان وليعصر عدالت 11 ساختمان مهستان طبقه اول 01732352302 4917755817 آزمايشات تشخيص طبي-پاتولوژي
۹۷۴
کاشف آزمايشگاه اصفهان فلاورجان 03137482855 خ قرني سه راه کليشاد 03137482559 84618111111 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۷۵
جوادالايمه آزمايشگاه خوزستان اهواز 06135716473 پادادشهر-خ 10-ميدان جوادالايمه 06135716473 6184736376 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۷۶
ازمايشگاه پارک آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03136661898 چهارباغ بالا جنب مجتمع پارک ساختمان گلستان واحد 3 03136662104 8163894359 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۷۷
آزمايشگاه امام علي (ع) آزمايشگاه اصفهان فلاورجان 03137424046 اصفهان - فلاورجان - بلوار طالقاني - کوچه جنب بانک صادرات 03137424046 0000000000 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۷۸
داورپناه آزمايشگاه تهران تهران 02188809820 خيابان حاقظ شمالي- بالاتر از چهارراه کالج- رو به روي ضلع شرقي دبيرستان البرز- کوچه حيات 02188934016 1599635848 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۷۹
آزمايشگاه کوثر آزمايشگاه مرکزي ساوه 08642226697 ساوه خ شريعتي ساختمان کوثر 08642222726 3913975751 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۸۰
ايران آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138409600 خراسان رضوي شهرمشهد خيابان احمد اباد بين عارف و پرستار ساختمان 44 05138432422 9176698434 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک
۹۸۱
توحيد آزمايشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان 05433415022 خيابان خيام 05433415022 9816633368 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۸۲
نيلو آزمايشگاه گيلان رشت 01333116062 گيلان رشت- خيابان نواب چهارراه گلسار-نبش خيابان نواب 01333117370 4163765533 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۸۳
هشت بهشت آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132665515 اصفهان , خيابان هشت بهشت غربي , بين گلزار و ملک 03132665515 8154794911 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۸۴
آزمايشگاه تشخيص طبي رازي آزمايشگاه چهارمحال بختياري شهرکرد 03832220035 شهرکرد - خيابان ملت- فلکه آبي -جنب بانک سپه 03833222555 8816839314 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۸۵
جم آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03136633346 خيابان شيخ صدوق شمالي جنب پل هواي ميرساختمان 70 طبقه اول آزمايشگاه جم 03136635228 8164783113 آزمايشات تشخيص طبي
۹۸۶
آزمايشگاه آمنين آزمايشگاه قم قم 02532401842 نبش ميدان سپاه آزمايشگاه تشخيص طبي آمنين 02532401656 3715867881 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۸۷
ازمايشگاه پارس آزمايشگاه خوزستان اهواز 06132921382 خيابان مسلم جنوبي -مجتمع کسري - جنب کليسا طبقه دوم واحد 5 06132921383 6195693315
۹۸۸
دکتر نجات شکوهي آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138436230 خيابان کوهسنگي - جنب کوهسنگي 5 - پلاک 189 05138439244 9176684511 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۸۹
هادي آزمايشگاه سمنان سمنان 02333333552 استان سمنان - شهر سمنان - ميدان سعدي - ساختمان صدف - طبقه اول 02333333552 3519639465 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۹۰
آزمايشگاه خيام آزمايشگاه خراسان رضوي تربتحيدريه 05152241394 خراسان رضوي -تربت حيدريه-خيابان فردوسي جنوبي - فردوسي 56 -آزمايشگاه خيام (دکترتقوي 05152225601 9516745935 آزمايشات تشخيص طبي
۹۹۱
آزادي آزمايشگاه تهران تهران 02166927008 خيابان آزادي- نبش خيابان رودکي- طبقه فوقاني بانک سپه 02166928725 1345655616 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۹۲
آزمايشگاه پاتوبيولوژي مهر آزمايشگاه لرستان بروجرد 06642513948 جنب بانک ملي پلاک 135 طبقه فوقاني آزمايشگاه مهر 06642513725 6916754456 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۹۳
آزمايشگاه دکتر ميرزايي آزمايشگاه اصفهان کاشان 03155580600 کاشان-خيابان شهيد بهشتي -ابتداي زيارتي- مجتمع پزشکان دي-زيرزمين دوم 03155549003 8715117111 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۹۴
خواجه نصير آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132365405 خيابان شمس آبادي - خيابان پارس - روبروي اورژانس عيسي ابن مريم - ساختمان مريم - طبقه همکف - آزمايشگاه خواجه نصير 03132337485 8156717111 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۹۵
آزمايشگاه دکتر مختاري آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03136641920 چهار باغ بالا-کوچه مسجدالرضا-ساختمان آرين-طبقه دوم 03136641920 8163976441 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۹۶
آرامش آزمايشگاه تهران تهران 02122139016 سعادت آباد ضلع شمالي ميدان کاج کوچه نهم پلاک 2 02122139019 1998713811 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۹۷
آزمايشگاه پاتو بيولوژي دکتر خليليان آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03136259753 اصفهان خيابان وحيد چهارراه امامزاده محسن ساختمان جام جم طبقه سوم 03136259754 8175945485 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۹۸
قائم مقام آزمايشگاه تهران تهران 02188324175 تهران- خ قائم مقام فراهاني- پايين تر از مطهري_ پلاک 119- طبقه اول- واحد 2 02188324176 1588633116 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۹۹
آزمايشگاه پاتوبيولوژي نيکوکار آزمايشگاه گيلان رشت 01333323059 رشت خيابان حافظ چهارراه ميکاييل جنب داروخانه دکتر سلطاني ازمايشگاه دکتر رهبرنيکوکار 01333331208 4193734369 آزمايشات تشخيص طبي-پاتولوژي
۱۰۰۰
دکتر سزاوار آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138436558 مشهد - خيابان احمد اباد - خيابان عارف - نبش عارف 5 - ساختمان پزشکان بهار 05138436978 9176667436 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي