ردیف نام مرجع نوع مرجع استان شهر شماره تماس آدرس فکس کد پستي خدمات قابل ارائه
ردیف
نام مرجع
نوع مرجع
استان
شهر
شماره تماس
آدرس
فکس
کد پستي
خدمات قابل ارائه
۴۰۱
آزمايشگاه سينا آزمايشگاه مرکزي ساوه 08642200215 خ امام کوچه صالحي -ساختمان عماد طبقه زيرين 08642200215 3913916147 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۰۲
آزمايشگاه دکتر محبي آشتياني آزمايشگاه مرکزي ساوه 09127560894 ساوه نبش ميدان شهدا 09127560894 3915613347 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۰۳
ازمايشگاه شريعتي آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03136266681 خيابان شريعتي-مجتمع شريعتي-واحد23-طبقه2 03136266681 8173998597 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۰۴
آزمايشگاه تشخيص طبي سينا آزمايشگاه خراسان رضوي قوچان 05147228488 قوچان خيابان شهيد داوودي آزمايشگاه سينا 05147228488 9471618875 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۰۵
آزمايشگاه تشخيص طبي سينا آزمايشگاه خراسان رضوي قوچان 05147224645 قوچان خيابان شهيد نظري پلاک 76 05147224645 9471917719 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۰۶
ازمايشگاه تشخيص طبي و پاتولوژي سينا آزمايشگاه خوزستان اميديه 06152630657 فلکه فرمانداري جنب فرمانداري آزمايشگاه سينا 06152630656 6373135545
۴۰۷
آزمايشگاه سينا آزمايشگاه مرکزي خمين 08646225420 خمين ميدان 15 خرداد 08646225420 3881848533
۴۰۸
بهار دانش آزمايشگاه تهران رباطکريم 02156753087 نسيم شهر خيابان امام خميني بالاتر از 14 متري چمران پلاک 797 02156772783 3768143199 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۰۹
آزمايشگاه دکتر عليجاني آزمايشگاه البرز کرج 02636330167 محمدشهر بلوار امام خميني (ره) روبروي بانک تجارت 02636330168 3184617775 آزمايشات تشخيص طبي-پاتولوژي
۴۱۰
آزمايشگاه پاتوبيولوژي حکيمان آزمايشگاه هرمزگان بندرعباس 07632245541 بندرعباس-چهارراه فاطميه-ساختمان پزشک-طبقه اول 07632240777 7914736679 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۱۱
آزمايشگاه شيخ بهايي آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132642612 مقابل بيمارستان صدوقي 03132640908 8158637891
۴۱۲
آزمايشگاه دکتر مصدق آزمايشگاه قم قم 02536602528 خيابان هفت تير.کوچه7.پلاک14.ساختمان اشراق .آزمايشگاه دکتر مصدق 02526607334 3719668958 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۱۳
تشخيص طبي پاکدشت آزمايشگاه تهران پاکدشت 02136022762 پاکدشت. خيابان شهيد مطهري .ميدان شعبه.ساختمان منيري. طبقه اول 02136021667 3391663858 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۱۴
آزمايشگاه فرحناز فرزين آزمايشگاه گيلان هشتپر(تالش) 01344236616 تالش -خيابان پاسداران -آزمايشگاه دکتر فرحناز فرزين 01344226861 4371663443 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-خدمات اورژانس -ويزيت-پاتولوژي
۴۱۵
آزمايشگاه رازي آزمايشگاه مرکزي اراک 08663221564 روبروي بيمارستان وليعصر 08632221456 3813867898 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۱۶
آزمايشگاه رازي آزمايشگاه آذربايجان غربي نقده 04435676206 نقده خيابان دانشگاه روبروي بيمارستان امام خميني (ره) آزمايشگاه رازي 04435676206 5761634916 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۱۷
آزمايشگاه بوعلي سينا آزمايشگاه اصفهان خمينيشهر 03133628844 خ بوعلي - آزمايشگاه بوعلي سينا 03133628844 8414836631 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۱۸
دانش آزمايشگاه خوزستان اهواز 06132233846 اهواز خيابان طالقاني نبش خيابانحافظ (شهيد موسوي) مجتمع پزشکي قايم 06132233846 6193874549 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۱۹
آزمايشگاه دکتر اميني آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138434119 انتهاي کوي دکتري - جنب خيابان پاستور - پلاک 186 05138407445 9183774476
۴۲۰
نوين پاکدشت آزمايشگاه تهران پاکدشت 02136029796 تهران پاکدشت خيابان شهداي مظفر نرسيده به ميدان آزادگان کوجه صاحب الزمان پلاک5 02136029796 3391695654 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۲۱
محمدصادق حسن زاده باراني آزمايشگاه آذربايجان غربي سلماس 04435223739 سلماس : خيابان مصطفي خميني تقاطع قره ني ساختمان پزشکان ميلاد 04435223739 5881813813 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۲۲
ازمايشگاه تشخيص طبي وليعصر آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03137772654 خ سهروردي بن شهيد ترکي پ 14 مجتمع الهيه 03137772654 8177799886
۴۲۳
مرکزي آزمايشگاه مازندران چالوس 01152243111 چالوس خ امام خ گل سرخي ساختمان ياس 01152243111 4641718665 آزمايشات تشخيص طبي-پاتولوژي
۴۲۴
آزمايشگاه حيان آزمايشگاه مرکزي خمين 08646336761 خمين ميدان مدرس جنب داروخانه شبانه روزي 08646336761 3771637716 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۲۵
آزمايشگاه هاني آزمايشگاه مازندران رامسر 01155226494 ابريشم محله - روبروي بيمارستان امام سجاد (ع) - ساختمان منصور - طبقه دوم - واحد 7 01155226498 4691744977 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۲۶
آزمايشگاه دنا آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138428941 خيابان دکتر بهشتي - بعد از ميدان شهيد کوشه اي - نبش بهشتي 30 05138428941 9175864165 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۲۷
آزمايشگاه آزمايشگاه اصفهان خمينيشهر 03133627023 خ بوعلي روبروي ثبت اسناد شريفي 03133627023 8414818581 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۲۸
آزمايشگاه آراد آزمايشگاه همدان همدان 08132534406 ميدان آرامگاه-ساختمان پزشکان آراد،جنب سرپرستي بانک رفاه-طبقه زير همکف 08132513428 6517669691 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۲۹
آزمايشگاه تشخيص طبي پويا آزمايشگاه قم قم 02536662917 فلکه شهيد زين الدين جنب داروخانه دکتر يزديان آزمايشگاه پويا 02536660040 3718933477 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۳۰
پاستور آزمايشگاه قم قم 02536632787 ميدان سعيدي ابتداي خيابان فرهنگ روبري مسجد فرهنگ آزمايشگاه پاستور 02536632787 3718693594 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۳۱
آزمايشگاه مهر آزمايشگاه آذربايجان غربي اروميه 04432250769 خيام شمالي کوچه خان باباخان بن بست اول ساختمان مهر 04432250769 5713737331 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۳۲
آزمايشگاه تشخيص طبي ، پاتولوژي عطار آزمايشگاه خراسان رضوي نيشابور 05143346144 نيشابور- خيابان امام خميني - ابتداي خيابان عطار- ساختمان فرشتگان- آزمايشگاه عطار 05143346144 9316833333
۴۳۳
آزمايشگاه کسري آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132240965 روبروي بيمارستان عيسي بن مريم ساختمان 71 آزمايشگاه کسري 03132237183 8133846613 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۳۴
مطوريان آزمايشگاه خوزستان اهواز 06133337541 اهواز کيانپارس فلکه سوم 06133730111 6155688844 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۳۵
آزمايشگاه دکتر موسوي آزمايشگاه خوزستان بندرماهشهر 06152369023 خوزستان -ماهشهر-ميدان امام-آزمايشگاه دکتر موسوي 06152369023 6351859977 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۳۶
دکترمحمودمحمدياني آزمايشگاه خراسان رضوي سبزوار 05144238571 استان خراسان رضوي-شهرستان سبزوار-خيابان اسرار شمالي-درمانگاه شبانه روزي دکترسهرابي-آزمايشگاه آقاي دکترمحمودمحمدياني 05144238571 9613815161 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۳۷
پاتوبيولوژي مدرن آزمايشگاه تهران تهران 02188044967 خيابان ملاصدرا- بين شيخ بهايي و چمران - ساختمان 195 - واحد 1 02188046693 1993643166 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۳۸
آزمايشگاه دکتر صبوري آزمايشگاه آذربايجان شرقي مرند 04142233550 مرند خيابان امام جنب بانک سپه آزمايشگاه دکتر صبوري 04142228847 5413717547 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۳۹
هدف آزمايشگاه تهران تهران 02188289041 بزرگراه جلال آل احمد روبروي بانک کشاورزي مرکزي پلاک 87 طبقه همکف 02188247279 1446665961 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۴۰
دکترمرضيه آقايي آزمايشگاه گيلان هشتپر(تالش) 01344234298 تالش -خ خرمشهر -جنب قنادي پرستو 01344234298 4371936666 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۴۱
آزمايشگاه قائم عج آزمايشگاه قم قم 02536622922 خيابان 20 متري شهيد بهشتي پلاک 332 02536610994 3719938881 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۴۲
آزمايشگاه دکتر سيروس آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132677891 بزرگمهر جنب بانک شهر پلاک 3 03132677891 8158836683 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۴۳
ازمايشگاه دکتر حيدرپور آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132242978 خ شمس ابادي ساختمان قمر الدوله طبقه سوم 03132242979 8134654314 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۴۴
آزمايشگاه دکتر ميرشکاري آزمايشگاه کرمان کرمان 03432448102 کرمان- چهارراه طهماسب آباد (سميه) روبرو ساختمان پزشکان متخصص 03432448102 7613675884 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۴۵
دکتر رويا ايماني آزمايشگاه يزد يزد 03537254571 يزد-بلوار شهيد صدوقي -پل نواب -جنب داروخانه دکتر صلاحي 03537254571 8916634769
۴۴۶
آزمايشگاه دکتر سبحاني آزمايشگاه هرمزگان بندرعباس 07632222563 بندرعباس-خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي-کوچه شفيع 07632222563 7914685975 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۴۷
عماد آزمايشگاه تهران تهران 02188326031 خيابان مطهري- خيابان فجر- کوچه نظري- جنب دلفان- پلاک 14 02188326031 1588755333 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۴۸
دکتر ارسطو صالح زاده آزمايشگاه فارس فسا 07153359993 فسا خيابان حافظ کوچه 4 07153354946 7187717146 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۴۹
دکتر فلاح آزمايشگاه تهران تهران 02133824366 خيابان پيروزي- بلوار ابوذر- پايين تر از اتوبان آهنگ- نبش پل چهارم(زمزم) 02133821124 1778713113
۴۵۰
آزمايشگاه دکتر کيان ارثي آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03136260806 اصفهان بلوار دانشگاه اصفهان نرسيده به سه راه حکيم نظامي کوچه شهيد روحاني پلاک 75 03136260806 8173916641 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي