ردیف نام مرجع نوع مرجع استان شهر شماره تماس آدرس فکس کد پستي خدمات قابل ارائه
ردیف
نام مرجع
نوع مرجع
استان
شهر
شماره تماس
آدرس
فکس
کد پستي
خدمات قابل ارائه
۳۵۱
آزمايشگاه کوثر آزمايشگاه چهارمحال بختياري بروجن 03834224548 کوچه گل افشان آزمايشگاه کوثر 03834224548 8871793581 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۵۲
آزمايشگاه دکتر برادران آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132229685 چهارراه فلسطين - ابتداي خيابان فردوسي - ساختمان حکيم 03132208831 8143995113 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۵۳
آزمايشگاه دانش آزمايشگاه قزوين قزوين 02833676945 قزوين خيابان شهيد بابائي بين کوچه 25و27 پلاک 278 02833665666 3414645471 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۵۴
رها آزمايشگاه تهران تهران 02177874967 بين فلکه دوم و سوم تهرانپارس-بين خيابان 186 و 188 شرقي پ299واحد5 02177873052 1655815568 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۵۵
آزمايشگاه پورسينا آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03134405236 اصفهان -خانه اصفهان -ميدان گلها -مجتمع پنج طبقه -آزمايشگاه پورسينا 03134412787 8194836874 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۵۶
دکترپزشکي آزمايشگاه اصفهان نجفاباد 03142646110 روبروي پاساژملت بن بست گرانمايه 03142646110 8514734637 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۵۷
آزمايشگاه پارس رشت آزمايشگاه گيلان رشت 01333472643 رشت-فلکه گاز-ابتداي بلوار لاکان-بن بست زماني-پلاک 738-آزمايشگاه پارس 01333471064 4145694845
۳۵۸
شرکت تعاوني بهمن سلامت آزمايشگاه همدان نهاوند 08133249786 ساختمان پزشکان دکتر ابوالقاضي طبقه پايين 08133249786 65919163955 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۵۹
آزمايشگاه آروين آزمايشگاه قزوين قزوين 02833352712 نرسيده به چهارراه پادگان 02833351889 3413847889 آزمايشات تشخيص طبي-پاتولوژي
۳۶۰
مهناز آزمايشگاه تهران تهران 02188743789 خيابان دکتر بهشتي- ميدان تختي- خيابان صابونچي- نبش کوچه چهارم- پلاک 20- واحد3و4 02188746975 1533644816 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۶۱
نور تبريز آزمايشگاه آذربايجان شرقي تبريز 04135553779 روبروي کلينيک فرهنگيان ساختمان رونق طبقه دوم آزمايشگاه نور تبريز 04135566188 1
۳۶۲
آزمايشگاه تشخيص طبي دانش آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132332825 اصفهان_ بزرگراه خيام تقاطع صارميه نبش بن بست 57 03132365449 8183814151 آزمايشات تشخيص طبي
۳۶۳
آزمايشگاه مهر آزمايشگاه مرکزي ساوه 08642230232 ساوه ابتداي خ انقلاب ابتداي خ سوم شعبان زيرزمين ساختمان پزشکان مرواريد 08642229858 3913796917
۳۶۴
آزمايشگاه صدرا آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138482810 دانشگاه31-نبش کفائي 1-پلاک 27-ساختمان صدرا 05138480832 9183786363 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۶۵
آزمايشگاه صدرا آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138482811 دانشگاه31-نبش کفائي 1-پلاک27 05138480832 9183786375 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۶۶
آزمايشگاه دکتر شير نشان آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132365030 خيابان شمس آبادي-مقابل بيمارستان سينا-ساختمان فارابي-طبقه دوم-آزمايشگاه دکتر شيرنشان 02143852836 8135785618 آزمايشات تشخيص طبي-پاتولوژي
۳۶۷
کيفيت آزمايشگاه تهران تهران 02166277760 تهران بزرگراه فتح .خ. خليج فارس روبروي بيمارستان فياض بخش .آزمايشگاه کيفيت 02166260234 1378614851 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۶۸
ازمايشگاه کيميا آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132664005 اصفهان خ هشت بهشت غربي ک ويس رامين پ 23 03132659924 8154853654 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۶۹
سينا آزمايشگاه سيستان و بلوچستان زابل 05432233131 خيابان بعثت 05432233131 9861616615
۳۷۰
آزمايشگاه آراد آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132214146 خيابان آمادگاه-روبروي داروخانه سپاهان-انتهاي بن بست شهريار-آزمايشگاه آراد 03132214146 8144944545 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۷۱
طبي پارس آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132222715 اصفهان - خيابان آمادگاه - نرسيده به چهارراه فلسطين - کوچه گلدسته - آزمايشگاه پارس 03132225875 8145636115 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۷۲
مهديه آزمايشگاه تهران تهران 02188993163 خيابان فاطمي -روبروي سازمان آب -جنب برج ساعت -پلاک 171-طبقه دوم 02188993165 1414663561 آزمايشات تشخيص طبي
۳۷۳
آزمايشگاه تشخيص طبي و پاتوبيولوژي آپادانا آزمايشگاه هرمزگان بندرعباس 07633343732 بندرعباس-خيابان امام خميني-روبه روي اداره کل تربيت بدني-ساختمان پزشکان آپادانا-طبقه دوم-آزمايشگاه آپادانا 07633343732 7915743168 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۷۴
آزمايشگاه وليعصر آزمايشگاه اصفهان نجفاباد 03142642010 نجف اباد خيابان امام شرقي چهارراه شهرداري مجتمع کارون طبقه همکف 03142649143 8517633947 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۷۵
نوين آزمايشگاه آذربايجان شرقي تبريز 04135544161 تبريز خيابان 17 شهريور جديد روبروي اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 مجتمع پزشکي سهند طبقه 4 04135535996 5137719195 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۷۶
بهراد طوس آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05132738899 خراسان رضوي- مشهد-سي متري طلاب - داخل مفتح 3- پلاک 186- طبقه منهاي يک 05132706087 9157143477 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۷۷
آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر موسوي آزمايشگاه هرمزگان بندرعباس 07632233243 بندرعباس-خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي-ساختمان پزشکان پارسيان-آزمايشگاه دکتر موسوي 07632234114 7914714653 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۷۸
دکتر مدرس آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03136293059 چهارباغ بالا مجتمع پارسيان واحد 101 03136291422 8173999349 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۷۹
آزمايشگاه دي آزمايشگاه همدان همدان 08138281580 ميدان آرامگاه بوعلي خيابان پاستور کوچه پاستور شماره 56 08138281580 6517683433 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۸۰
ازمايشگاه رازي(فرامرزخسروخاور) آزمايشگاه قم قم 02536705252 خبابان امام موسي صدر بين43و45 02536705250 3719658585 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۸۱
آزمايشگاه سينا آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132215232 اصفهان خيابان آمادگاه جنب چهارراه محمدآباد پلاک 190 03132225233 8145636713 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۸۲
هروي آزمايشگاه تهران تهران 02122962251 خيابان پاسداران گلستان پنجم ميدان هروي روبروي مرکز خريد گلستان پلاک 193 02122962252 1667816453 آزمايشات تشخيص طبي-پاتولوژي
۳۸۳
ازمايشگاه دکتر مهاجري آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132652521 تقاطع هشت بهشت ساختمان سارا 03132652523 8154858873 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۸۴
محمد رضا دهدشتي آزمايشگاه بوشهر بوشهر 07733563177 بوشهر.خ امام 07733563177 7515753134 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۸۵
آزمايشگاه ملت آزمايشگاه گيلان رشت 01333733097 گيلان رشت-چهار راه گلسار-بلوار شهيد انصاري-بلوار شهيد احمدزاده-روبروي بوستان ملت-آزمايشگاه ملت 01333733096 4174913463 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۸۶
آزمايشگاه پاتوبيولوژي دانش آزمايشگاه آذربايجان غربي شاهيندژ 04446325417 خيابان امام خميني روبروي آموزش و پرورش 04446332303 5981866376
۳۸۷
آزمايشگاه تشخيص طبي دکترهابيلي آزمايشگاه خوزستان اهواز 06134474596 کوروش 20متري مقيمي بين خيابان9و11پلاک59 06134472914 6164773311
۳۸۸
آزمايشگاه رحيم آبادي آزمايشگاه بوشهر بوشهر 07733544935 بوشهر. بوشهر. بهمني خيابان شهيد ماهيني 07733544935 4491615834 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۸۹
آزمايشگاه دکتر ياران آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132241100 خيابان شمس آبادي - چهار راه طالقاني - مجتمع خورشيد 03132332743 8135673381 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۹۰
صدرا آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03132264823 اصفهان - ميدان احمداباد - ابتداي خيابان جي 03132289592 8199613576 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک
۳۹۱
ازمايشگاه سروش آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03134455695 خ سروش ابتداي خ بازار شهر داري ازمايشگاه سروش 03134482116 8199745183 آزمايشات تشخيص طبي
۳۹۲
آزمايشگاه دکتر بوهاني آزمايشگاه خوزستان خرمشهر 06153505052 روبروي داروخانه شبانه روزي جنب ساختمان پزشکان 06153505052 6414715881 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۹۳
دکتر منتظم آزمايشگاه آذربايجان شرقي ملکان 04137825040 خ امام روبروي بانک سپه آزمکايشگاه دکتر منتظم 04137825040 561915114 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۹۴
آزمايشگاه دکتر قاضي عسکر آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03134410442 اصفهان فلکه ملک شهر ابتداي مطهري آزمايشگاه دکتر قاضي عسکر 03134405252 8196713741 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۹۵
بهداد آزمايشگاه تهران تهران 02188547942 خيابان قائم مقام فراهاني -حد فاصل خيابان شهيد بهشتي و مطهري-خيابان ششم-پلاک 27-واحد اول 02188547945 1586857811 آزمايشات تشخيص طبي-پاتولوژي
۳۹۶
دکتر قلي زاده - دکتر اسفندي آزمايشگاه تهران ورامين 09124204501 ورامين خ 15 خرداد کوي شهيدان اکبري 02136297019 3371714338 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۹۷
ازمايشگاه تشخيص پزشکي شهريار آزمايشگاه تهران شهريار 02165273080 ابتداي بلوار آزادگان پاساژ گيوي طبقه اول 02165273080 3351819532 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۹۸
آزمايشگاه دکتر کلانتر آزمايشگاه خوزستان اهواز 06134433191 زيتون کارمندي - خيابان کميل - روبروي فلکه پارک - ساختمان پزشکي پاستور طبقه دوم - آزمايشگاه دکتر کلانتر 06134432543 6163848766 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۳۹۹
اصحاب يمين آزمايشگاه خراسان جنوبي بيرجند 05632230447 خيابان مفتح 4 پلاک 237 05632231818 9713953184 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۴۰۰
آزمايشگاه نور آزمايشگاه همدان همدان 08138252656 خيابان بوعلي بالاتر از شهرداري مرکزي مقابل اداره دارايي و دادگستري 08138252656 6516649751 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي