ردیف نام مرجع نوع مرجع استان شهر شماره تماس آدرس فکس کد پستي خدمات قابل ارائه
ردیف
نام مرجع
نوع مرجع
استان
شهر
شماره تماس
آدرس
فکس
کد پستي
خدمات قابل ارائه
۱۱۰۱
آزمايشگاه بيمارستان دکتر صولتي آزمايشگاه آذربايجان غربي اروميه 04432222525 اورميه خيابان امامم بيمارستان دکتر صولتي 04432222525 5713618585 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۰۲
آزمايشگاه دکتر شريعت آزمايشگاه اصفهان کاشان 03155444026 خيابان شهيد بهشتي - کوچه شهيد ديمي - ساختمان پزشکان مهر 03155444027 8714713159 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۰۳
طبيب آزمايشگاه تهران تهران 02133136454 تهران خيابان 17 شهريور پايين تر از ميدان شهدا ايستگاه ورزشگاه روبروي بانک ملي پلاک 1332 02133505308 1159735661 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۰۴
آزمايشگاه تشخيص پزشکي صدرا آزمايشگاه آذربايجان غربي قرهضياالدين 04436730643 قره ضيالدين ميدان انقلاب جنب داروخانه شبانه روزي دکتر بابايي 04436730643 5851853657 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۰۵
کاوه آزمايشگاه تهران تهران 02122570570 خ دولت - تقاطع بلوار کاوه - آزمايشگاه کاوه 02122570570 19386 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۰۶
مهتاب آزمايشگاه آذربايجان شرقي تبريز 04135555555 آخر تختي شرقي اول خ استاندارد 04135555555 5556173475 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۰۷
دکتر واحدي آزمايشگاه آذربايجان شرقي تبريز 04133365925 خيابان گلگشت-سه راهي گلگشت به طرف بيمارستان امام رضا-نرسيده به کوي ماندانا-آزمايشگاه دکتر واحدي 04133365925 5165657111 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۰۸
پاتوبيولوژي پويا آزمايشگاه سمنان شاهرود 02332222143 شاهرود- خ 22بهمن -کوچه شهيدمزجي - ساختمان پاستور-طبقه اول 02332248053 3616616551 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۰۹
آزمايشگاه تشخيص پزشکي بزرگمهر آزمايشگاه البرز کرج 02632233054 خ برغان روبروي درمانگاه ثريا 02632233054 3153776976 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۱۰
آزمايشگاه هدف آزمايشگاه البرز کرج 02632217841 کرج - خ شهيدبهشتي - بين چهارراه طالقاني وميدان شهدا- نرسيده به خ بيمارستان کمالي - ساختمان 110/1 02632217841 3134896844 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۱۱
ارديبهشت آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03137761720 اضفهان- سه راه سيمين- ابتداي خيابان سهروردي- بعد از کوچه اول(کوچه باهنر)- آزمايشگاه ارديبهشت 03137761730 8176913361 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۱۲
سپيد آزمايشگاه گلستان عليابادکتول 01734238336 ا 01734238780 4941997148 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۱۳
آزمايشگاه پاتوبيولوژي پرديس آزمايشگاه همدان همدان 08134277337 همدان-ميدان صدا وسيما شهرک وليعصر(عج)ايستگاه دوم 08134270949 1971914517 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۱۴
پيوند شيراز آزمايشگاه فارس شيراز 07132318700 خيابان ارديبشهت شرقي، حدفاصل خيابان بيست متري سينما سعدي و صورتگر ،نبش کوچه 2 ،جنب برج الکترونيک ازمايشگاه ژنتيک و 07132317800 7363871347 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۱۵
بهار آزمايشگاه زنجان زنجان 02133330186 چهارراه سعدي - کوچه قلعه - ساختمان بهار 02433335045 4514698977 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۱۶
آرين آزمايشگاه تهران تهران 02188549752 خيابان وليعصر، سه راه دکتر بهشتي،خيابان شهيد عبادي،نبش شجاعي مقدم،پلاک 8 02188549753 1595765311 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۱۷
آزمايشگاه پاتوبيولوژي ياس آزمايشگاه البرز کرج کرج-چهار راه هفت تير -ابتداي بلوار دانش آموز-روبروي سازمان بورس-ساختمان ياس 02632719114 3136696594 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۱۸
نرمال آزمايشگاه تهران تهران 02144234206 خيابان ستارخان بين چهارراه اسدي وخسروساختمان پزشکان سبزطبقه همکف پلاک964آزمايشگاه نرمال 02144204211 1451877171 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۱۹
بيمارستان شهريار آزمايشگاه آذربايجان شرقي تبريز 04136560553 پشت کلانتري 11 بيمارستان شهريار 04136560553 5156934948 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۲۰
آزمايشگاه پويا آزمايشگاه خراسان جنوبي بيرجند 05632232619 بيرجند خيابان مفتح ساختمان پزشکان رازي ازمايشگاه پويا 05632238240 9713953163 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۲۱
سلام آزمايشگاه آذربايجان شرقي تبريز 04133259600 تبريز- بلوار نيايش- بين سجاديه و پيشقدم- پلي کلينيک سلامت- آزمايشگاه پاتوبيولوژي سلام 04133259587 138865198 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۲۲
حسن شفيع زاده آزمايشگاه آذربايجان شرقي مرند 04142229043 خيابان امام کوچه برق ساختمان دکتر مينايي 04142229043 1111111111 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۲۳
سعيد آزمايشگاه تهران تهران 02122863368 پاسداران بالاتر از ضرابخانه روبروي باشگاه بانک مرکزي خ رفيق دوست پ 2 02122863368 1947864811 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۲۴
آزمايشگاه پيشرو آزمايشگاه قزوين قزوين 02833243048 خيابان چهار راه خيام پلاک 171 02833248269 3413683897 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۲۵
پارس فومن آزمايشگاه گيلان فومن 01334720555 فومن خيابان شهدا کوچه اطبا ساختمان کوروش ازمايشگاه پارس فومن 01334737974 4451714639 آزمايشات تشخيص طبي-پاتولوژي
۱۱۲۶
آزمايشگاه تشخيص طبي و پاتوبيولوژي دکتر جعفري آزمايشگاه هرمزگان قشم 07635225460 قشم-خيابان وليعصر-آزمايشگاه تشخيص طبي و پاتوبيولوژي دکتر جعفري 07635225460 7951976385 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۲۷
کوروش آزمايشگاه البرز کرج 02633342789 مهرشهر ابتداي بلوار ارم جنب بانک رفاه کارگران 02633308838 3186686976 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۲۸
نيکو آزمايشگاه تهران تهران 02122559092 خيابان پاسداران - کوچه بوستان هشتم - پلاک 146 - طبقه اول 02122560245 1666633611 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۲۹
ممتاز آزمايشگاه تهران تهران 02133444085 تهران -م شهدا - ابتداي خ مجاهدين اسلام -نبش ک شهيد رحيمي ساختمان شاينا -ازمايشگاه ممتاز 02133442891 1156916933 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۳۰
يزدان آزمايشگاه تهران تهران 02188412009 خيابان مطهري- بين سهروردي و شريعتي- نرسيده به يوسفيان- نبش بن بست امير- پلاک58 02188441326 1566784811 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۳۱
پاتوبيولوژي رايان آزمايشگاه البرز نظراباد 02645342893 نظرآباد، الغدير جنوبي، جنب بانک توسعه وتعاون، ساختامن بهزاد طبفه 4 02645356058 3331789156 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۳۲
پاستور آزمايشگاه بوشهر بندرکنگان 07737220434 کنگان -خيابان آزادي - جنب کلينک کوثر - آزمايشگاه پاستور 07737223261 7557163496 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۳۳
سروش آزمايشگاه تهران تهران 02133344746 خيابان پيروزي چهارراه کوکاکولا روبروي مترو نبرد پلاک 393 02133350105 1736914769 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۳۴
آزمايشگاه پاستور دهاقان آزمايشگاه اصفهان شهرضا 03153338404 دهاقان خيابان شهيد موسوي کوچه شهيد طاهريان مجتمع پزشکي علي اصغر (ع) 03153338404 8613717493 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۳۵
سينا آزمايشگاه مازندران بابلسر 01135332715 خيابان امام، کوچه شهيد کاووسي (بهار) 01135332715 4741843355 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۳۶
شرکت تعاوني خدمات بهداشتي درماني ارجان سينا آزمايشگاه خوزستان بهبهان 06152815300 ميدان مراحل - خيابان شهيد عدالت - جنب مسجد نبي اکرم ص (باقر خان) 06152815300 6361813853 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۳۷
شرکت تعاوني مهراز تشخيص آزمايشگاه مرکزي اراک 08634220299 اراک-خيابان شهيد بهشتي-نرسيده به ميدان هفت تير-ساختمان پزشکان سلامت-آزمايشگاه نوين 08632232396 3813664369 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۳۸
شفق طب آزما آزمايشگاه تهران تهران 02155051600 نازي آباد-خيابان مداين-نبش کوچه خزايي پور-پلاک2- طبقه اول 02155051600 1815688619 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۳۹
شرکت تعاوني خدمات بهداشتي درماني لقمان آزمايشگاه گلستان کلاله 01735449722 استان گلستان-شهرستان کلاله-خيابان فراغي نبش فراغي هشتم 01735449721 4991818536 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۴۰
آزمايشگاه توس آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138428772 خراسان رضوي - مشهد -احمدآباد-خيابان محتشمي - نبش محتشمي 3 آزمايشگاه توس 05138429636 9176664113 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۴۱
ري نوين آزمايشگاه تهران ري 02155909322 فداييان اسلام روبروي امام زاده عبدالله آزمايشگاه پزشکي ري 02155952205 1871793466 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۴۲
شرکت تعاوني آزمايشگاه دانش دکتر عباس ضيايي آزمايشگاه مازندران امل 01144254442 آمل خيابان 17 شهريور کوچه بنياد شهيد ساختمان پزشکان رازي آزمايشگاه دانش 01144150745 4615767364 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۴۳
آزمايشگاه جهاددانشگاهي آزمايشگاه همدان همدان 08132520262 آرامگاه بوعلي سينا 08132520262 6516684568 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۴۴
آزمايشگاه پاتوبيولوژي سبحان آزمايشگاه قزوين قزوين 02833348901 قزوين خيابان خيام شمالي ابتداي کوچه تابان پلاک 4 02833348901 3413849138 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۴۵
آزمايشگاه مهد آزماي نور آزمايشگاه گلستان گرگان 01732140134 استان گلستان - گرگان - جلين - روبروي دبستان شهيد باهنر - جنب پل هوايي - آزمايشگاه پزشکي شرکت تعاوني مهد آزماي نور 01732140134 4935115483 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۴۶
آزمايشگاه سيدالشهداء آزمايشگاه اصفهان اردستان 03154243855 امام- بالاتر از بانک تجارت طبقه زيرين اداره اوقاف 03154243855 8381873766 پاتولوژي
۱۱۴۷
آزمايشگاه آزمايشگاه بوشهر جم 07737632567 جم خيابان رازي ساختمان پزشکان رازي 07737632567 7558143156 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۴۸
آزمايشگاه حکيم آزمايشگاه مرکزي زرنديه 08645222511 زرنديه مامونيه خ امام کوچه شهيد اعتمادي 08645222511 3941947164 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۴۹
آزمايشگاه تشخيص طبي سينا آزمايشگاه اصفهان ارانوبيدگل 03154725500 آران و بيدگل - خيابان شهداء - جنب درمانگاه فرهنگيان 03154720500 8713636411 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۱۱۵۰
محمد جعفر رجبعليان آزمايشگاه مازندران بابل 01132334056 خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي نرسيده به بيمارستان کلينيک 01132334056 4714657743 آزمايشات تشخيص طبي