ردیف نام مرجع نوع مرجع استان شهر شماره تماس آدرس فکس کد پستي خدمات قابل ارائه
ردیف
نام مرجع
نوع مرجع
استان
شهر
شماره تماس
آدرس
فکس
کد پستي
خدمات قابل ارائه
۹۰۱
فرشيد علي ياري آزمايشگاه لرستان بروجرد 06642625557 ميدان قيام ابتداي شهدا کوچه شهيد مظلوم 06642625557 6913687896 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۰۲
تشخيص طبي کاج آزمايشگاه تهران تهران 02122084835 تهران سعادت اباد نبش خيابان پنجم ساختمان پارسيان طبقه دوم 02122377935 1998719491 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۰۳
آزمايشگاه دي آزمايشگاه قزوين قزوين 02833230836 بوعلي شرقي-نرسيده به چهاراه خيام -جنب اتيه سازحافظ-پلاک78 02833230837 3413684341 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۰۴
آزمايشگاه پارس آزمايشگاه اردبيل اردبيل 04533240086 جنب مسجد سرچشمه 04533240086 5614614653 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۰۵
آزمايشگاه پارس آزمايشگاه يزد يزد 03536272090 يزد بلوارطالقاني روبروي بانک تجارت بن بست شهيدکريمي 03536272096 8913835799 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۰۶
آزمايشگاه رازي آزمايشگاه بوشهر بوشهر 07733550190 خيابان امام ساختمان پزشکان طوس 07733550190 7513914719 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۰۷
راد آزمايشگاه گيلان لشت نشا 01334403675 رشت لشت نشا چهارراه امام بلوار شهيد بهشتي نرسيده به پل 01334403631 4343115386 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۰۸
آزمايشگاه پاسکال آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138418434 احمدآباد - عارف1(محتشمي 2)- ساختمان 111 05138444407 9176697991 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۰۹
پارس آزمايشگاه لرستان خرم آباد 06633317233 خرم آباد ،ابتداي شهداي شرقي،پلاک372 06633317234 6813775881 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۱۰
آزمايشگاه دکتر عبيداوي آزمايشگاه خوزستان سوسنگرد 06136749994 سوسنگرد-خيابان شهيد مرمزي آزمايشگاه دکتر عبيداوي 06136749994 6441814469 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۱۱
آزمايشگاه پاتوبيولوژي بوعلي آزمايشگاه يزد يزد 03537259091 کوچه مجاهد ساختمان بوعلي 03537259092 8916646947 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۱۲
مهرداد قزلباش کهن آزمايشگاه خراسان شمالي بجنورد 05832241862 بجنورد ميدان شهيد کوچه گرمه اي 05832241862 09151841289 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۱۳
دکترمحمدرضاقائمي کرماني آزمايشگاه خراسان رضوي تربت جام 05152536623 تربت جام-خيابان المهدي 8-آزمايشگاه دکتر قائمي 05152536623 9571811111 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۱۴
سينا (مبارکه) آزمايشگاه اصفهان مبارکه 03152402082 مبارکه ، خيابان بسيج شمالي ، مقابل بلوار شهداي يزدان 03152416061 8481816874 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۱۵
ازمايشگاه هدايتي آزمايشگاه مازندران قايمشهر 01142223505 قائم شهر - خ مدرس - ساختمان پزشکان اباديس -طبقه 1 تلفن 3505 01142223505 4765919560 آزمايشات تشخيص طبي-پاتولوژي
۹۱۶
شفا آزمايشگاه زنجان زنجان 02433339265 زنجان چهارراه امير کبير ساختمان امير کبير طبقه زير زمين 02433339265 4515868193 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۱۷
مرکز پاتوبيولوژي اروميه آزمايشگاه آذربايجان غربي اروميه 04432233235 اروميه خيابان امام نبش خيابان طرزي پلاک 666 04432249609 5713617536 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۱۸
سپهر آزمايشگاه البرز کرج 02632219116 کرج چهارراه طالقاني به سمت ميدان شهدا . ابتداي زيرگذر ساختمان حکيم طبقه 6 02632219115 3134896196 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۱۹
ازمايشگاه دکتر حيدري آزمايشگاه گيلان رشت 01333120759 گيلان رشت گلسار خيابان 87 کوچه 85 پلاک75 01333120759 4165813494 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۲۰
دکتر نژاده آزمايشگاه تهران ورامين 02136725300 م امام آزمايشگاه دکتر نژاده 02136721300 3381835539 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۲۱
آزمايشگاه نور هشتگرد آزمايشگاه البرز هشتگرد(ساوجبلاغ) 02644238737 کرج هشتگرد خيابان امام (ره) روبروي مسجد جامع خيابان شهيد مير غفاري ساختمان پزشکان سينا طبقه همکف 02644238722 3361768588 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۲۲
پاستور آزمايشگاه اصفهان خوانسار 03157773798 ابتداي خ سيزده محرم - مجتمع هلال 03157776861 8791643348 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۲۳
دکتر مازيار غفوري(آزمايشگاه پيشگام) آزمايشگاه خراسان جنوبي بيرجند 05632237022 مجتمع پزشکي خيام 05632237021 9713943671 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۲۴
دکتر شفيعي نيا آزمايشگاه خوزستان دزفول 06142238271 دزفول-خ طالقاني-جنب مسجد عاملي_ ازمايشگاه دکتر شفيعي نيا 06142242191 6461787918 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۲۵
ولي عصر آزمايشگاه آذربايجان شرقي اذرشهر 04134222829-04134227550 اذرشهر خ امام سه راهي غفاري پلاک 7 04134227550 537197349 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۲۶
آبان آزمايشگاه تهران شهريار 02165268865 شهريار- خيابان وليعصر- چهارراه مخابرات- کوچه رودکي- مجتمع فروزان- آزمايشگاه آبان 02165263652 3351634563 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۲۷
آزمايشگاه پاتوبيولوژي دي آزمايشگاه گيلان لنگرود 01342529947 ميدان انقلاب-کوچه بسيج -کوچه اندرزگو 01342539947 4471655317 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۲۸
شفا فومن(آزمايشگاه) آزمايشگاه گيلان فومن 01334739003 فومن خيابان شهدا کوچه اطبا آزمايشگاه شفا 01334739004 4351717461 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۲۹
محمود قناتي آزمايشگاه خراسان رضوي سبزوار 05144241938 ميدان باغ ملي ساختمان پژشکان پاستور آزمايشگاه دکتر قناتي 05144231596 9618758433 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۳۰
آزمايشگاه اريترون آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03136633621 خيابان شيخ مفيد غربي - روبروي هنرستان زنده ياد علي فضيلي 02189784728 8164776351 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۳۱
آزمايشگاه دکتر صادقي آزمايشگاه اصفهان خمينيشهر 03133510030 خ بوعلي نرسيده به بنياد شهيد 03133515024 8416995646 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۳۲
پاستور آزمايشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان 05433250219 خيابان اميرالمونين11 05433250219 9813714333 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۳۳
آزمايشگاه تشخيص طبي پاسارگادپارس آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03136282767 خيابان توحيد مياني قبل از چهارراه پليس -ساختمان آريا -طبقه دوم 03136282767 8173837351 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۳۴
ازمايشگاه امداد آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03133379593 ميدان جمهوري- جنب بانک مسکن- طبقه همکف مجتمه نگين- ازمايشگاه امداد 03133379593 8189618665 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۳۵
آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر علوي آزمايشگاه گيلان استانهاشرفيه 01342126111 آستانه-خيابان شهيد بهشتي-جنب بانک سينا-آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر علوي 01342132159 4441933931 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۳۶
آزمايشگاه پاتوبيولوژي ابن سينا آزمايشگاه مازندران بابل 01132208813 روبروي بيمارستان روحاني 01132298919 4716618451 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک
۹۳۷
آزمايشگاه تشخيص طبي اتم دکتر حمزه خانمحمدي آزمايشگاه آذربايجان شرقي تبريز 04135568812 تبريز خيابان 17شهريور جديد نبش مقصوديه ساختمان نيک طبقه اول 04135568813 5137717979 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۳۸
آزمايشگاه نور آزمايشگاه مازندران ساري 01133312708 ساري خيابان قارن ساختمان کسري 01133312709 4818659937 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۳۹
آزمايشگاه پاستور زرنديه آزمايشگاه مرکزي زرنديه 08645223898 زرنديه سه راه مأمونيه آزمايشگاه پاستور 08645223898 1348758836 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۴۰
جردن آزمايشگاه تهران تهران 02188798979 خيابان آفريقا تقاطع ميرداماد خيابان برادران عمدي پلاک9 02188878163 1518967114 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک
۹۴۱
آزمايشگاه دکتر پاليزيان آزمايشگاه خوزستان بندرماهشهر 06152321061 خوزستان ماهشهر خيابان منتظري جنب داروخانه دکتر رييسي آزمايشگاه دکتر پاليزيان 06152329204 6351868863
۹۴۲
آزمايشگاه دکترقيصري آزمايشگاه هرمزگان ميناب 07642227880 هرمزگان-ميناب-بلوارامام-کوچه امام جمعه- 07642227570 7981834972
۹۴۳
ازمايشگاه تشخيص طبي مهر آزمايشگاه چهارمحال بختياري شهرکرد 03832261680 چهار راه فصيحي خيابان سعدي آزمايشگاه مهر 03832261680 8816838111 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۴۴
باقرالعلوم(ع) آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138436957 احمدآباد خيابان عارف بين عارف 5و7 ساختمان پزشکان شماره 17 05138415601 9176667476 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۴۵
سروش خورزوق آزمايشگاه اصفهان برخوار 03145463238 خورزوق- خيابان شهيدبهشتي روبروي داروخانه دکتر خدارحمي 03136246575 8345118179 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۴۶
آزمايشگاه دکتر مساح آزمايشگاه خوزستان ابادان 06153226173 خيابان اميرکبير اول خيابان کاشاني 06153226736 6316885458 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۴۷
آزمايشگاه مهر اقباليه آزمايشگاه قزوين اقباليه 02833424141 روبروي بانک انصار 02833424141 3418336551 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۴۸
آزمايشگاه دانش آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138645515 آزمايشگاه دانش 05138643049 917868776 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۴۹
آزمايشگاه پاتوبيولوژي lمرکزي نظر آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03136279502 اصفهان خيابان نظر شرقي کوچه شهيد زارعي 03136241825 8173656841 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۹۵۰
زعفرانيه آزمايشگاه تهران تهران 02122734270 خيابان ولي عصر- نبش زعفرانيه- ساختمان پزشکان 1590-بالاي داروخانه سباي زعفرانيه- طبقه اول- واحد56 02122706324 1988615859 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي