ردیف نام مرجع نوع مرجع استان شهر شماره تماس آدرس فکس کد پستي خدمات قابل ارائه
ردیف
نام مرجع
نوع مرجع
استان
شهر
شماره تماس
آدرس
فکس
کد پستي
خدمات قابل ارائه
۷۰۱
کامبيز ترابي زاده آزمايشگاه فارس داراب 07153542424 داراب خيابان 22بهمن کوچه زهره آزمايشگاه دکتر ترابي زاده 07153546143 7481914957 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۰۲
سعيد حکمت آزمايشگاه گيلان املش 01342726558 روبروي شهرداري - جنب آتش نشاني - آزمايشگاه دکتر حکمت 01342721155 4495168491 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۰۳
آزمايشگاه رازي آزمايشگاه کردستان سنندج 08733224545 خيابان پاسداران کلينيک فرهنگيان 08733224545 6616646145 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۰۴
آزمايشگاه دکتر حبيب حبيبي مقدم آزمايشگاه خوزستان دزفول 06142247045 خيابان سيد محمود روبروي کلانتري 12 ساختمان آرام 06142247007 6461796871 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۰۵
آزمايشگاه دکتر ابراهيمي آزمايشگاه مرکزي اراک 08632217250 اراک. خيابان شهيد بهشتي. جنب پاساژ اسلامي کلينيک علوي. آزمايشگاه دکتر ابراهيمي 08632217250 3813795791 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۰۶
عنايت رحيمي گرجي آزمايشگاه مازندران بهشهر 01134522968 بهشهر خيابان امام جنب بانک ملي مرکزي 01134522850 4851765777 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۰۷
آزمايشگاه دانش سقز آزمايشگاه کردستان سقز 08736308419 ميدان جمهوري 08736308419 6681836346 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۰۸
آزمايشگاه آتيه آزمايشگاه مازندران ساري 01133320282 جنب بانک پاسارگاد ساختمان طوس طبقه همکف 01133314550 4818638664 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۰۹
آزمايشگاه آريان آزمايشگاه آذربايجان غربي اروميه 04433481216 آزمايشگاه آريان-خيابان کاشاني-روبروي دارائي 04433481217 5715654835 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۱۰
آزمايشگاه پاتوبيولوژي مهر هشتگرد آزمايشگاه البرز هشتگرد(ساوجبلاغ) 02644231008 هشتگرد-بلوار امام خميني-کوچه شريعت -آزمايشگاه پاتوبيولوژي مهر هشتگرد 02644225420 3361766538 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۱۱
دکتر عبدالرضا محبي آزمايشگاه فارس فسا 07153357319 فسا خ حافظ ساختمان پزشکان حافظ آزمايشگاه دکتر محبي 07153357319 7461917941 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۱۲
آزمايشگاه دکتر بنايي آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138832020 مشهد-بلوار وکيل آباد-بلوار هاشميه-نبش هاشميه 26- ساختمان پزشکان واحد 12 05138841022 9178631543 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۱۳
ازامايشگاه رازي انديمشک آزمايشگاه خوزستان انديمشک 06142624523 انقلاب نبش ايوب شرکتي مرکز جراحي پاستور 06142622966 6481954391 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۱۴
پارسه آزمايشگاه تهران تهران 02144287633 فلکه دوم صادقيه خيابان جناح نبش کوچه عابدزاده ساختمان پارسه ازمايشگاه پارسه 02144287429 1451764341 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۱۵
آزمايشگاه تشخيص طبي و پاتولوژي دکتر مجد آزمايشگاه مازندران نوشهر 01152352596 نوشهر-جنب بيمارستان شهيد بهشتي-خيابان ستارخان شمالي-ساختمان پزشکان بوعلي 01152336566 4651895157 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۱۶
آزمايشگاه تخصصي دکتر شريفي آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03136627649 دروازه شيراز. ابتداي چهارباغ بالا. بن بست دادستان. ساختمان امير 03136617197 8163915534 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۱۷
آزمايشگاه پارس آزمايشگاه چهارمحال بختياري لردگان 03834447111 کوچه پزشکان 03834449866 889111016147 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۱۸
خانم دکتر فرزانه کلانتري آزمايشگاه سمنان مهديشهر 02333626997 سمنان مهديشهر ميدان امام خميني(ره) جنب بانک مسکن ساختمان مرواريد ازمايشگاه سينا 02333626997 3561773181 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۱۹
فرشاد آزمايشگاه مازندران چالوس 01152224683 خيابان امام خميني / روبروي بيمارستان آيت اله طالقاني/ کوچه شهيد محمدمنتظري (گلسرخي سابق ) / آزمايشگاه فرشاد 01152243163 4661713199 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۲۰
آزمايشگاه فدک آزمايشگاه گلستان بندرگز 01734369171 بندر گز - نرسيده به چهار راه راه اهن - کوچه راه اهن 01734369170 4871767838 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۲۱
آزمايشگاه طوسي آزمايشگاه آذربايجان شرقي تبريز 04135536821 خ 17 شهريور جديد روبروي بانک ملي 04135551716 5138855493 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۲۲
ازمايشگاه شفا آزمايشگاه چهارمحال بختياري شهرکرد 03832272026 شهرکرد خيابان 12 محرم جنوبي ساختمان پزشکان سينا آزمايشگاه شفا 03832272026 8816885538 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۲۳
آزمايشگاه دکتر نوشين سلوکي آزمايشگاه همدان نهاوند 08133239313 نهاوند- خيابان 17 شهريور- ساختمان پزشکان دکتر سلوکي 08133220275 6591858745 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۲۴
بوعلي آزمايشگاه زنجان زنجان 02433360922 ميدان انقلاب- خيابان سعدي وسط- کوچه زرناني- آزمايشگاه بوعلي 02433332470 4514687591 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۲۵
آزمايشگاه پارسيان آزمايشگاه اصفهان اصفهان 03133378971 خيابان مسجد سيد ابتداي خيابان پنج رمضان مجتمع خورشيد آزمايشگاه پارسيان 03136683219 8137918644 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۲۶
آزمايشگاه دکتر مصطفي رودباري آزمايشگاه مازندران نکا 01134724708 خ انقلاب روبروي بيمارستان امام خميني نبش کوچه شهيد خادم 01134729464 4841735979 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۲۷
ازمايشگاه دکتر ايران امين آزمايشگاه خوزستان انديمشک 06142627373 انديمشک خيابان طالقاني جنب پست بانک مرکزي آزمايشگاه دکتر ايران امين 06142627373 6481965756 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۲۸
مهر آزمايشگاه آذربايجان غربي نقده 04435623873 نقده خيابان امام کوچه خسروي آزمايشگاه مهر 04435628844 5761619598 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۲۹
سينا آزمايشگاه آذربايجان غربي مياندواب 04445224090 خيابان طالقاني روبروي دبيرستان فاطمه زهرا آزمايشگاه سينا 04445249645 5971849591 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۳۰
آزمايشگاه دانش آزمايشگاه همدان همدان 08138277154 خيابان ميرزاده عشقي روبروي بيمارستان امام 08138273005 6515915553 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۳۱
آزمايشگاه پاتوبيولوژي نور آزمايشگاه کرمانشاه کرمانشاه 08337212255 پارکينگ شهرداري- خيابان فاطميه -ساختمان پزشکان آتيه -آزمايشگاه نور 08337212256 6714635839 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۳۲
خورشيد آزمايشگاه اصفهان گلپايگان 03157453010 ساختمان فاطميه طبقه زيرزمين 03157452219 8771955567 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۳۳
آزمايشگاه دکتر فرخ نيا آزمايشگاه فارس جهرم 07154234647 خيابان 22 بهمن کوچه 4 07154224586 7413665715 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۳۴
پاستور آزمايشگاه آذربايجان غربي اروميه 04432233715 اروميه-مدني2-ساختمان پزشکان سينا 04432242627 5713815511 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۳۵
آزمايشگاه آبان تبريز آزمايشگاه آذربايجان شرقي تبريز 04136569090 بلوار استاد شهريار نرسيده به زيرگذر شمالي آبرسان شماره 328 طبقه زيرين کلينيک آبان 04136569090 5156933571 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۳۶
آزمايشگاه دکتر زارعي آزمايشگاه خوزستان رامهرمز 06143539801 خيابان طالقاني غربي، خيابان نواب صفوي، کلينيک مهرگان، آزمايشگاه دکتر زارعي 06143539804 6381657391 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۳۷
دکترنوازي آزمايشگاه کردستان سقز 08736210955 سقز - ميدان جمهوري اسلامي - ساختمان پزشکي رازي - آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکترنوازي 08736236756 6681617754 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۳۸
آزمايشگاه نور آزمايشگاه کردستان سنندج 08733248262 خ پاسداران کوچه يغموري 08733224624 6616645381 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۳۹
آزمايشگاه پاتوبيولوژي بهار آزمايشگاه قزوين قزوين 02833348217 قزوين خيابان خيام شمالي جنب بانک ملي و سامان آزمايشگاه پاتوبيولوژي بهار 02833344575 3413875144 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۴۰
ازمايشگاه تخصصي لقمان آزمايشگاه کرمانشاه کرمانشاه 08337229566 روبروي هتل بيستون کوي لادن پ18 ازمايشگاه تخصصي لقمان 08337239307 6713737654 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۴۱
ازمايشگاه پاتوبيولوژي نور آزمايشگاه لرستان خرم آباد 06633332939 شهداي شرقي نرسيده به پل شهدا انتهاي کوچه مخابرات 06633333814 6813757585 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۴۲
آزمايشگاه رازي آزمايشگاه يزد ابرکوه 03532829203 ابرکوه خيابان مير برهان آزمايشگاه رازي 03532829144 891579511 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۴۳
دکتر عبدي نژاد آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05136053318 بلوار سجاد جنب مسجد سجاد پلاک 275 05136012576 9187914151 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۴۴
حميد شيردل آزمايشگاه آذربايجان شرقي مرند 04142220388 مرند _ خيابان امام جنب مسجد المهدي پلاک 5 04142220388 5413718139 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۴۵
آزمايشگاه پارس آزمايشگاه مرکزي اراک 08632223360 روبه روي سازمان انتقال خون ساختمان بوعلي 08632223360 3819739971 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۴۶
فردوس آزمايشگاه تهران تهران 02144127384 ارياشهر بلوار فردوس غربي بين ورزي و پروانه پلاک 450 طبقه اول غربي 02144148070 1483664813 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۴۷
آزمايشگاه تشخيص طبي و آسيب شناسي دکتر مويد آزمايشگاه خراسان رضوي مشهد 05138428360 احمدآباد نبش پرستار طبقه فوقاني کفش پاطوس 05138413338 9176698655 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۴۸
آزمايشگاه دکتر يوسفي آزمايشگاه خراسان شمالي بجنورد 05832234647 بجنورد خ طالقاني شرقي فلکه شهيد بن بست اول سمت راست 05832244985 9414744474 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۴۹
مهر دکتر پرويز سليماني آزمايشگاه کردستان سقز 08736221595 خيابان امام بالاترداروخانه شبانه روزي 08736221595 6681617546 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۷۵۰
آزمايشگاه تخصصي تشخيص طبي وپاتوبيولوژي آزمايشگاه سيستان و بلوچستان خاش 05433722029 روبروي شهرداري 05433371612 9891913439 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي