ردیف نام مرجع نوع مرجع استان شهر شماره تماس آدرس فکس کد پستي خدمات قابل ارائه
ردیف
نام مرجع
نوع مرجع
استان
شهر
شماره تماس
آدرس
فکس
کد پستي
خدمات قابل ارائه
۵۵۱
آزمايشگاه دکتر ورمزياري آزمايشگاه لرستان اليگودرز 06643322155 کوچه بن بست عبدالهي مجتمع خاتم النبياه 06643322155 6861713565 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۵۲
آزمايشگاه سلطان آزمايشگاه اصفهان کاشان 03155466064 کاشان-حيابان شهيد رجايي-جنب بيمارستان نقوي-آزمايشگاه دکتر سلطان 03155227065 8713743396 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۵۳
آزمايشگاه پاتوبيولوژي سينا آزمايشگاه لرستان خرم آباد 06633421452 لرستان خرم آباد ميدان امام حسين (ع) ساختمان پزشکان بهار طبقه هم کف آزمايشگاه پاتوبيولوژي سينا 06633421453 6814634567 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۵۴
زکرياي رازي آزمايشگاه تهران ري 02155913874 شهرري- خيابان فداييان اسلام -کوچه رياضت کش -پلاک8 02155913874 1848838550 آزمايشات تشخيص طبي
۵۵۵
آزمايشگاه دکتر قيومي آزمايشگاه اصفهان کاشان 03155472921 کاشان ، چهار راه آيت اله کاشاني ، ابتداي خيابان شهيد رجائي ، جنب بيمارستان نقوي ، طبقه پائين، آزمايشگاه دکتر قيومي ، کد پستي : 03155472920 8713743367 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۵۶
ونک آزمايشگاه تهران تهران 02188671521 ميدان ونک خ حقاني نرسيده به چهارراه جهان کودک پلاک 67 واحد 5 02188671523 1969935847 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۵۷
ازمايشگاه پاتوبيولوژي امام حسين ميبد آزمايشگاه يزد ميبد 03532322686 يزد ميبد خيابان امام خميني جنب درمانگاه فرهنگيان فکس 03532328575 03532328575 8961614615 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۵۸
دکتر حبيبي آزمايشگاه تهران تهران 02166700172 خيابان فردوسي - خيابان نوفل لوشاتو - بعد از کوچه گوهر شاد - پلاک 18 و 20 02166700174 1131686318 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۵۹
دانش آزمايشگاه مازندران ساري 01133314555 خيابان قارن -نبش کوچه امداد ساختمان فارابي 01133314888 4818654454 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۶۰
آزمايشگاه لقمان آزمايشگاه زنجان زنجان 02433360444 زنجان- دروازه ارگ- خ شهدا 02433363114 4518643416 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۶۱
ازمايشگاه تشخيص طبي دکتر نيکخواه آزمايشگاه اصفهان کاشان 03155442277 کاشان چهارراه ايت الله کاشاني خيابان بهشتي ساختمان پزشکان اميرکبير طبقه زيرين ازمايشگاه تشخيص طبي دکتر نيکخواه 03155441710 8714714171 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۶۲
پارس آزمايشگاه کرمانشاه باختران 08337272634 کرمانشاه-مهديه-خيابان حاج محمد تقي اصفهاني-نبش کوچه مويد-پلاک۶۴ 08337235149 6713743861 آزمايشات تشخيص طبي-پاتولوژي
۵۶۳
مسعود مشايخ آزمايشگاه کردستان قروه 08735226750 کوچه جنب بانک صادرات 08735226750 6661815379 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۶۴
آزمايشگاه بوعلي( دکتر جعفر خياباني ) آزمايشگاه کردستان قروه 08735224660 ابتداي خ دکتر علي شريعتي درمانگاه مهديه 08735224660 6661814695 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۶۵
بهار آزمايشگاه کرمانشاه کرمانشاه 08334211141 بلوار طاق بستان روبروي پارک فدک 08334236388 6714943198 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۶۶
آزمايشگاه پاتوبيولوژي دکتر حيدري آزمايشگاه هرمزگان رودان 07642884775 رودان خيابان اموزش و پرورش 07642884775 7991893617 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۶۷
آزمايشگاه دکتر رضوي آزمايشگاه فارس لامرد 07152721928 لامرد - ميدان امام خميني(ره) - کوچه جنب بانک صادرات - آزمايشگاه دکتر رضوي 07152725754 7434153919 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۶۸
دکتر صمدي آزمايشگاه گلستان کردکوي 01734353434 جنب بانک ملي مرکزي- پاساژ افضلي- آزمايشگاه دکتر صمدي 01734353444 394881868196 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۶۹
محمد رضا طاهري آزمايشگاه خوزستان بهبهان 06152727771 ميدان جوانمردي- کوچه سبزپوشان- پلاک 16 06152733842 6361918477 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۷۰
وليعصراسلامشهر آزمايشگاه تهران اسلامشهر 02156368100 اسلامشهرباغ فيض کوچه 10پلاک9 02156360721 3314747516 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۷۱
آزمايشگاه شهريار آزمايشگاه مازندران ساري 01133312506 ساري-خيابان فرهنگ - مجتمع پزشکي شهريار 3 واحد 14 01133302261 4818619571 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۷۲
آزمايشگاه تشخيص طبي فارابي آزمايشگاه اردبيل اردبيل 04533247389 خيابان امام خميني ، ميدان سرچشمه ، ساختمان فارابي ، آزمايشگاه تشخيص طبي فارابي 04533231137 5613666379 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۷۳
آزمايشگاه دکتر حسن ساکي آزمايشگاه خوزستان اهواز 06132229105 سلمان فارسي (نادري)-خ خوانساري (فردوسي) جنوبي پ 622 06132921342 6195653417 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۷۴
آزمايشگاه دانش نوين آزمايشگاه اردبيل اردبيل 04533251260 ميدان سرچشمه - کوچه شمس - آزمايشگاه دانش نوين 04533251260 5613614351 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۷۵
آزمايشگاه سينا آزمايشگاه خوزستان اهواز 06132930390 پادادشهر بلوارجوادالائمه مجتمع پزشکي پاداد پ 64 طبقه سوم 06135716541 6194963638 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۷۶
آزمايشگاه مهر آمل آزمايشگاه مازندران امل 01143269538 خيابان امام رضا-رضوان 4 ساختمان جام جم طبقه 1 01143269538 4614939457 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۷۷
آزمايشگاه سينا آزمايشگاه مازندران نوشهر 01152336060 نوشهر - خيابان ازادي- ضلع غربي ميدان - ازامايشگاه سينا 01152333108 4651885491 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۷۸
حنانه آزمايشگاه البرز کرج 02632775222 ميدان سپاه ميدان والفجر بلوار سرداران شرقي خ ميرداماد درمانگاه حنانه ازمايشگاه حنانه 02632775222 3133793155 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۷۹
دکتر چپرلي آزمايشگاه گلستان گنبدکاووس 01733221581 گنبد خيابان شهيد باهنر(دارايي غربي) ساختمان دکتر آقچه لي 01733221581 4971633599 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۸۰
دکتر خلق اله آزمايشگاه فارس شيراز 07136327016 شيراز_فرهنگ شهر_روبروي دادگستري_ساختمان دردانه يک_طبقه سوم واحد 40 07136327018 7187667477 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۸۱
آزمايشگاه حيان آزمايشگاه مرکزي اراک 08632270758 اراک- خيابان جلال آل احمد- ميدان علي ابن ابي طالب(ع) ساختمان پزشکان ايران آزمايشگاه حيان 08632270457 3816856161 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۸۲
ابراهيم حسن زاده حسين ابادي آزمايشگاه مازندران بهشهر 01134526518 خيابان امام - مجتمع پزشکي لاله - طبقه دوم -آزمايشگاه دکتر حسن زاده 01134536261 4851756316 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۸۳
آزمايشگاه تشخيص پزشکي دکترصدر آزمايشگاه اردبيل اردبيل 04533241300 اردبيل - چهارراه امام خميني (ره) جنب بانک ملي آزمايشگاه دکترصدر 04533241300 5613667489 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۸۴
آزمايشگاه دکتر جواد حکيمي آزمايشگاه مازندران امل 01144227066 آمل خيايان 17 شهريور روبه رو تامين اجتماعي مجتمع پارس آزمايشگاه دکتر جواد حکيمي 01144221632 4615833555 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۸۵
پاسارگاد آزمايشگاه آذربايجان شرقي اهر 04144235996 اهر ميدان يادبود ابتداي خيابان قدس ازمايشگاه پاسارگاد 04144235996 5451616993 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۸۶
آزمايشگاه نوشهر ( دکتر عباسي ) آزمايشگاه مازندران نوشهر 01152337880 مازندران - نوشهر - خ بوعلي سينا - جنب بانک پارسيان - ساختمان سينا 2 - آزمايشگاه نوشهر ( دکتر عباسي ) 01152358880 4651886491 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۸۷
آزمايشگاه پارسيان آزمايشگاه کرمانشاه کرمانشاه 08338250565 کرمانشاه-بلوار مصطفي امامي -نبش کوچه ششم-آزمايشگاه پارسيان 08338228075 6714635585 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۸۸
مهران احمدي آزمايشگاه مازندران بهشهر 01134531369 بهشهر- ابتداي خيابان امام روبوري پاسا‍‍ژ شريعت آزمايشگاه دکتر مهران احمدي 01134531362 4851754179 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۸۹
آزمايشگاه تشخيص طبي ابوريحان آزمايشگاه بوشهر بوشهر 07733544239 بوشهر خيابان امام خميني(ره) روبروي يگان ويژه سابق ساختمان پزشکان پارس طبقه اول 07733544239 7514713745 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۹۰
آزمايشگاه دکتر موحدي پور آزمايشگاه کهکيلويه و بويراحمد گچساران 07432230823 گچساران- خ مهمانسرا- مجتمع پزشکي اردانه- طبقه زيرين 07432230824 7581633944 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۹۱
آزمايشگاه پاتوبيولوژي مادر آزمايشگاه کردستان سنندج 08733224554 سنندج - خيابان مردوخ جنوبي-کوچه بهارستان ششم - پلاک 14 08733224774 66196066383 آزمايشات تشخيص طبي
۵۹۲
ازمايشگاه پاستور آزمايشگاه مازندران امل 01144224881 مازندران -امل -خ ايران 01144251126 4615833786 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۹۳
آزمايشگاه مهرخوي آزمايشگاه آذربايجان غربي خوي 04436222204 ساختمان پزشکان ايرانمهر-آزمايشگاه مهر 04436237742 5813987434 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۹۴
آزمايشگاه تخصصي دکتر ژيان آزمايشگاه آذربايجان غربي مهاباد 04442238441 مهاباد چهارراه آزادي ساختمان ثقفي طبقه زيرين آزمايشگاه ژيان 04442230930 5913744366 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۹۵
آزمايشگاه پاتوبيولوژي پارس تنکابن آزمايشگاه مازندران تنکابن 01154236630 تنکابن-ميدان شهيد شيرودي-جنب آموزش و پرورش-ساختمان پارس-طبقه اول-آزمايشگاه پاتوبيولوژي پارس تنکابن 01154239849 4681973737 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۹۶
آزمايشگاه رازي آمل آزمايشگاه مازندران امل 01144224485 آمل - سبزه ميدان - جنب دبيرستان امام خميني - مجتمع پزشکي البرز 01144228414 4615778535 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۹۷
ازمايشگاه دکتر کرمي آزمايشگاه بوشهر بندرکنگان 07737227092 جنب بيمه مرکزي ايران 07737227702 7517151996 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۹۸
دکتر شهريار شفائي آزمايشگاه مازندران امل 01144252252 آمل- خيابان 17 شهريور- روبروي اداره برق- مجتمع دماوند- طبقه اول- آزمايشگاه پاتوبيولوژي مرکزي آمل 01144255887 4615813843 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۵۹۹
آزمايشگاه سينا آزمايشگاه آذربايجان غربي خوي 04436231421 خوي خيابان امام کوچه مدرس ساختمان پزشکان افتخاري آزمايشگاه سينا 04436231421 5813977553 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي
۶۰۰
ازمايشگاه دکتر اسماعيلي آزمايشگاه آذربايجان شرقي تبريز 04134244020 روبروي تراکتور سازي 24 متري رواسان روبروي ايستگاه دوم 04134244020 5179771111 آزمايشات تشخيص طبي-آزمايشات ژنتيک-پاتولوژي