چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی:
ما بايد شرايط را به سمتي ببريم كه هر سه بعد وظايف حاكميتي يعنى حمايت، هدايت و نظارت را اجرا كنيم چرا كه من به آينده صنعت بيمه اعتماد دارم و با مديران خوبي كه دارد ايمان دارم در كوتاهترين زمان ممكن به وضعيت مطلوب ميرسد كما اينكه پرداخت خسارت حوادث متعدد اخير خود نشانگر توانايي صنعت بيمه بود.

با دیگران به اشتراک بگذارید

در خبرنامه ما مشترک شوید

جستجو

تبلیغات